Blog

Een nieuw seminar met een nieuwe opzet

Het thema van dit Seminar was ‘Nieuwe Schoenen’ . Dit thema gold ook voor BPUG als organisatie van het Seminar. Zo was er gekozen voor een nieuwe locatie en voor een nieuwe programma-opzet. Bij vorige Seminars kon je kiezen uit diverse programmaonderdelen die wel met het thema van het Seminar te maken hadden, maar niet altijd met elkaar. Nu moest je als bezoeker kiezen voor één van de routes van het Seminar zoals b.v. Resultaatmanagement of Teams en Samenwerking. Deze routes werden verzorgd door één van de BPUG-sponsors volgens een vast stramien om zoveel mogelijk kennis met elkaar te delen:  

Een route bestaat uit 3 sessies van een uur. In de eerste presenteert een klantorganisatie een case, in de tweede ga je verder met de case (hoe zou ik dit aanpakken?) en in de derde vertaal je dit naar jezelf: wat kan ik hiermee en wat kan ik morgen anders doen? 

Aan het begin en eind van de dag waren er keynotes. Hugo Haak, voormalig en succesvol coach baanwielrennen, stond in zijn keynote stil bij de ‘Nieuwe Schoenen’ die hij in zijn leven aangetrokken had (van baanwielrenner, naar coach, naar medewerker NOC*NSF) en wat deze verandering voor hem betekende qua accepteren, aanpassen en doorgaan. Herkenbare tips had hij hierbij: Wees niet bang voor verandering, accepteer de verandering, pas je aan, en ga er vol voor. Hugo werd hiermee een zeer succesvolle baancoach met tal van medailles van zijn wielerploeg op EK’s, WK’s en Olympische spelen.  

Na de plenaire terugkoppeling over de uitkomsten van de routes werd het Seminar afgelopen met een borrel en mogelijkheid om na te praten over het Seminar.  

Als organisatie gaan we zeker verder met deze ‘Nieuwe Schoenen’ qua locatie en programma-opzet.

 

Ik vroeg mijn collega's wat zij van de dag vonden.

 

Route Capaciteitsplanning in hybride veranderorganisaties – Melissa Sarcino 

In deze sessie hebben we het gehad over capaciteit en dat dat wel eens de beperkende factor kan zijn voor het succesvol en tijdig kunnen realiseren van de gewenste veranderinitiatieven.  De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft toegelicht hoe zij capaciteitsmanagement in het portfolioproces hebben ingeregeld en welke stappen ze daarin gemaakt hebben. Daarna heeft Fortes een toelichting gegeven op de mogelijkheden die er zijn. Goed om daarna in de groepen te bespreken waar we staan binnen de verschillende organisaties en ook wat we morgen anders kunnen gaan doen om er voor te zorgen dat hier meer inzicht in komt. Daaruit kwam vooral naar voren dat we in gesprek moeten blijven en geregeld moeten bijsturen, we zijn binnen Den Haag goed op weg! 

Route Eenvoudig Projectmanagement met P3.express - Rick Pot 

De titel van deze workshop/route trok mij wel aan; The minimalist Project Management System. Hoe eenvoudig en met minimale middelen kun je een project managen? In 3 sessies van een uur zijn we door de materie heengelopen en eerlijk gezegd heb ik de eenvoud niet kunnen ontdekken. P3.express is een relatief nieuw Project management systeem, waarin uiteindelijk de initiatie, uitvoering (PDCA) en afsluiting niet veel anders zijn dan bijvoorbeeld bij Prince-2. Verschil is wel dat het bij P3.express gaat om open source, zonder rechten e.d. Misschien dat daar de titel wel het meest naar verwijst. Leuk was wel dat het “klasje” goed gevuld was met jonge HBO studenten die de master Projectmanagement volgden. 

De workshop was volledig in het Engels, dus voor mij nogal aanpoten.  

Verder was het een leerzame netwerkdag, ook de keynote van Hugo Haak vond ik geweldig. 

Route Portfoliosturing – Annette Osinga 

In deze sessie, verzorgd door Intermedius een adviesbureau in Portfoliomanagement, hebben we in groepen d.m.v. serious gaming de kaders van het werkveld Portfoliomanagement neergezet. Vervolgens hebben we de verkregen inzichten omgezet naar zaken waar de deelnemers binnen hun organisatie het komende jaar mee aan de slag kunnen gaan. Een belangrijk inzicht is dat we als organisatie steeds flexibeler en sneller op ontwikkelingen moeten reageren. Vanwege actuele issues als werknemers te kort en hoge prijzen, zaken waar we ook in onze organisatie mee te maken hebben, is het noodzakelijk een deel van de strategie aan te passen. Strategisch portfoliomanagement kan hierin ondersteunen o.a. bij maken van keuzes (alleen doen wat de hoogste waarde oplevert), bepalen van focus en effectieve besluitvorming. 

Route Teams en samenwerking – Josja Koornneef 

In route Teams en samenwerking is in de 3 delen van 1 uur per deel gesproken over hoe (grote) veranderingen doorgevoerd kunnen worden in organisaties. Ook wel verander- management. In het eerste uur is het theoretisch kader geschetst, in het tweede deel is een praktijk casus toegelicht en in het laatste deel zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan met een casus. 

De volgende steekwoorden zijn mij bijgebleven: 

  • Betrek zo veel mensen, zo snel mogelijk – Waar het hier gaat is dat voor een goede acceptatie van een verandering, mensen meegenomen moeten zijn in de verandering. 

  • Weerstand is goed – Weerstand die je tegenkomt is erg waardevol en moet je gebruiken om de uitdagingen die je krijgt om te buigen in verbeteringen in de nieuwe verandering.  

Ik vond het een leuke route en moedig iedereen aan er een volgende keer ook bij te zijn! 

 


Terugblik op de sessie 'Duurzame businessmodellen' (25jan23)
10feb

Terugblik op de sessie 'Duurzame businessmodellen' (25jan23)

Op 25 januari verzamelden 10 enthouasiste BPUG-leden zich bij KWD in Nieuwegein voor de sessie 'Duurzame business modellen', door Jan...

Nieuwe (wieler)schoenen
09dec

Nieuwe (wieler)schoenen

Op het 24e BPUG seminar werden we geïnspireerd door voormalig atleet en bondscoach van het jaar Hugo Haak. Onze BPUG voorzitter Frank...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen