Blog

De route naar “Eenvoudig projectmanagement” 

Voor de meeste projecten en mensen die projecten managen is een ‘makkelijke’ projectmanagementmethode goed genoeg, vergelijk het gebruiken van Excel vs een programmeertaal voor het maken van simpele berekeningen. 

Met die gedachte is P3.express opgezet, de methode heeft de volgende kenmerken: 

 • Minimalistisch (daarbij niet het wiel opnieuw uitvinden maar een synthese van de best practices van andere methodes) 

 • Uitkomst gedreven ipv output georienteerd zoals de meeste bestaande methoden 

 • Rekening houden met moderne ontwikkelingen zoals diversiteit

In de eerste sessie hebben we P3.express vergeleken met andere methodieken op een aantal aspecten: 

 • Level van de methode, welke dekken het level van projecten (level 3) volledig af. (naast P3.express zijn er ook een P4 en P5.express in de maak) 

 • Method vs. Guide: methode geeft een volledig proces dat gevolgd moet worden, guide is meer een handreiking / gereedschapskist 

 • General vs. Domain-specific, met name de methodes op level 2 zijn domein specifiek. Dekken wel een deel van het projectlevel af, maar niet volledig. 

 • Minimalist vs, Maximalist 

 • Non-proprietary vs. Proprietary. Er is een trend gaande dat het gebruik van methodes steeds ‘duurder wordt. Dit geld voor examengeld bij certificering, verplicht afnemen van  studiematerialen bij volgen óf geven van training.  

 

P3.express is bewust zo vrij mogelijk aan de community, onder een creative commons (CC) licentie vrijgegeven. Iedereen mag het gebruiken, aanpassen, opnieuw publiceren. P3.express wordt breed gebruikt in 52 landen, het materiaal is in 21 talen verkrijgbaar. De community wordt gesponsord door het EU Erasmus prorgramma en bestaat uit vrijwilligers. Het wordt vooral gebruikt in landen waar de bekendere methoden minder in zwang zijn, of de kosten voor leren en certificeren daarvan te hoog, zoals bv Midden-Oosten, Oost-Europa, maar ook Scandinavië. P3.express is geschikt voor zowel traditioneel projectmanagement (waterval) als adaptief (agile). 

P3.express kent een opstart en afsluitingsfase, de realisatie wordt cyclisch doorlopen in  maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse iteraties. P3.express wordt getypeerd (door de makers) als minimalistisch, maar is wel volledig. 

De methode kent 4 formele documenten: 

 • Project description 

 • Deliverables Map 

 • Follow-Up Register 

 • Health Register 

Specifiek kenmerk is de nadruk op peer-review en het vastleggen van lessons-learned. Door het project maandelijks door een collega-PM te laten reviewen haal je de druk van een formeel QA/audit weg, creëer je openheid en zorg je ervoor dat kennis automatisch door de organisatie wordt geleid (je bent als pm zelf ook peer bij ene of meerdere andere projecten). Verder per cyclus expliciete go-nogo momenten en stakeholder satisfaction. Als achterliggend principe wordt gehanteerd: “limit work in progress”.

De methode is volledig (openbaar en kosteloos) terug te vinden op de website P3.express -- The minimalist project management system 

In de 3e sessie hebben we in tweetallen de interactieve e-learning deels doorlopen. Daarin doorloop je in de vorm van een adventure een project vanaf het allereerste begin. Op basis van je antwoorden ontwikkelt het verhaal zich in verschillende sporen, die allemaal later weer bij elkaar komen. Bij het samenstellen van de e-learning is o.a. veel tijd besteed aan de namen van de personages, om dit voor alle doelgroepen herkenbaar te houden. De e-learning is ook (gratis) op de website te vinden, daar kun je je ook aanmelden om met vertalingen te helpen. 

Doe je voordeel met de nieuwe methodiek en haal er uit wat voor jou relevant is, om jouw volgende project een (nog groter) succes te maken!


Nieuwe (wieler)schoenen
09dec

Nieuwe (wieler)schoenen

Op het 24e BPUG seminar werden we geïnspireerd door voormalig atleet en bondscoach van het jaar Hugo Haak. Onze BPUG voorzitter Frank...

Alles is Agile en overal zijn projecten
24okt

Alles is Agile en overal zijn projecten

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het neerzetten van een geheel vernieuwd seminar. En toen we klaar waren schrok ik: "Er...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen