Welkom op de site van de Best Practice User Group

Verbinden, het meest onderschatte (werk)woord in ons vakgebied? Toch bent u dagelijks bezig met verbinden. Als programma- en projectmanager legt u de verbinding tussen bedrijfsdoelstellingen en programma- en projectresultaten, als projectmanager draagt u zorg voor de verbinding tussen hetgeen de stuurgroep wilt en wat het project levert. U bent bezig met stakeholders, teamoverleggen, innovatieve concepten, risico's en maatregelen, enz. Of u nu programmamanager, projectmanager of PMO bent, met verbinden zijn we continu bezig! Ook als vereniging willen we de verbinding leggen tussen de verschillende methodieken en u als gebruiker.

  • PRINCE2® - Projectmanagement
  • MSP® - Programmamanagement
  • MoP® - Portfoliomanagement
  • M_o_R® - Risicomanagement
  • MoV® - Waardemanagement
  • P3O® - Project, Programme and Portfolio Offices

 

Wat wil de BPUG voor haar leden betekenen?

  • Een platform bieden voor het delen van ervaringen met andere gebruikers.
  • Gesprekspartner zijn voor partijen om het juiste gebruik van deze best practices te stimuleren.
  • De bekendheid van deze best practices in Nederland vergroten.
  • Invloed uitoefenen op de ontwikkeling van en het aanbod van producten en diensten.

 


De community voor Best Practices
  van project-, programma- en
  portfoliomanagement 

 
PRINCE2 P3O MoP MSP M_o_R MoV
YouTube LinkedIn Twitter