Resultaatmanagement

Route-Resultaatmanagement-200x299.png

Resultaatmanagement


Deze route wordt aangeboden door KWD Resultaatmanagement.


Het thema ‘resultaatmanagement’ staat centraal in deze serie workshops. We nemen je mee naar drie belangrijke aspecten: 

 1. Het opstarten van je project; een goed begin is het halve werk! 

 2. Omgaan met politiek: in welke mate speelt politiek een rol in je project, hoe sensitief bij je zelf om deze signalen op te pakken en welke acties neem je om daar mee om te gaan 

 3. Hoe stuur je niet star op planning en voortgang, maar obv toegevoegde waarde 

Je gaat zelf aan de slag met deze elementen waarbij je eigen project centraal staat. Na afloop van het Seminar neem je inzichten mee die je vrijwel meteen in je project kunt toepassen. Sessie 1 - Projectstrategie 

Het goed doordenken van de projectstrategie is een voorwaarde voor projectsucces. In deze workshop doorleef je de dilemma’s, word je je bewust van je eigen routines en ga je concreet aan de slag met de strategie van jouw project.  

Het kiezen van een passende projectstrategie is een belangrijke voorwaarde voor projectsucces. Elk project is uniek en kent zijn eigen bijzondere kenmerken en daarom is het van belang niet zomaar een standaardaanpak te kiezen. Hoe vaak gebeurt het niet, dat een project start met een aanpak die al vaker gebruikt is en dat we halverwege ontdekken dat het project vastloopt. Een praktijkvoorbeeld:  een organisatie wilde overschakelde van een papieren naar een digitale organisatie. Dit werd ingestoken als een technische uitdaging. Na een half jaar bleek dat de uitdaging zat in de organisatie en de mensen die het moesten uitvoeren. Dit vroeg om een totaal andere aanpak.  

In deze workshop maak je een projectstrategie voor je eigen project. Via een canvas dat speciaal hiervoor ontwikkeld is gaan we de projectstrategie inhoudelijk vormgeven. Het resultaat: een doorleefde, geaccepteerde en passende projectstrategie en daarmee een belangrijke basis voor projectsucces.   


kwd-boekenreeks-nr4-projectpolitiek.png

Sessie 2 – Projectpolitiek; politiek is een ‘fact of life’, ook in projecten. Hoe ga je er effectief mee om? 

In elk project is in meer of mindere mate politiek aanwezig. Hoe ga je daar om en hoe kun je effectief handelen in die context? Daar gaat deze workshop over. Hierbij gebruiken we de KWD Projectmanagement app via KWD Resultaatmanagement (kwdrm.nl).  

De meeste projectmanagers hebben het niet zo op politiek. Het wordt vaak afgedaan als niet-rationeel, contraproductief en zelfs corrupt. Maar binnen een project worden managers geconfronteerd met allerlei belangentegenstellingen, uiteenlopende prioriteiten, machtsinvloeden, conflictsituaties en ga zo maar door. Politiek handelen is daarom een deel van je werk. Als je dat niet door hebt, dan word je een makkelijke prooi van degenen die dat wel door hebben.  

Opbouw van de workshop 

 • Eerst een korte therie over projectpolitiek. Ben jij je bewust van de mate van politiek in en rond jouw project? (App: de Politieke Barometer).  

 • Daarna gaan we in op hoe sensitief jij bent voor projectpolitiek? Niet elke projectmanager heeft politieke voelhorens, mensen zijn in verschillende mate gevoelig voor de politieke context. (App: de Politieke Sensitiviteit meting).  

 • Individuele projectmanagers hebben andere voorkeuren in de stijl waarmee ze met projectpolitieke kwesties omgaan. (App: de Politieke Handelmeter).  

Politiek is een gegeven en je moet er een beetje de lol van inzien om er mee te dealen! ​​​​​​​

KWD_logo.png
Deze route wordt je aangeboden door KWD Resultaatmanagement

Sessie 3 – Succesvol begroten en managen van (agile) projecten – het kan echt! 

Realiseren van resultaten betekent sturen op datgene wat echt belangrijk is voor de organisatie. Zeker in agile omgevingen is dat uitdagend. In deze workshop nemen we je mee in de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. We verwachten je hiermee te inspireren zodat je anders tegen waarde en het sturen op resultaten aan gaat kijken. Geen kant-en-klare oplossingen, maar stof tot nadenken. Onderwerpen die aan de orde komen: 

 • Begroten van agile software projecten  

 • Meetbaar maken van de prestaties van agile teams, wat vervolgens weer de basis is om het project ook succesvol te managen.   

 • Wat is Software Cost Estimation en wat zijn de trends hierin  

 • Hoe de omvang van te realiseren functionaliteit meetbaar te maken, al heel vroeg in het traject   

 • Praktijkcases uit eigen ervaring ​​​​​​​

Terugblik op het seminar

Een nieuw seminar met een nieuwe opzet

 • Terugblik op het seminar

Het thema van dit Seminar was ‘Nieuwe Schoenen’ . Dit thema gold ook voor BPUG als organisatie van het Seminar. Zo was er gekozen voor een...

Nieuwe (wieler)schoenen

 • Terugblik op het seminar

Op het 24e BPUG seminar werden we geïnspireerd door voormalig atleet en bondscoach van het jaar Hugo Haak. Onze BPUG voorzitter Frank Oeben...


De route naar “Eenvoudig projectmanagement” 

 • Terugblik op het seminar

Voor de meeste projecten en mensen die projecten managen is een ‘makkelijke’ projectmanagementmethode goed genoeg, vergelijk het gebruiken...