Een best practice is meer dan een methodiek uit een boekje. Het kenmerkt zich als een werkwijze die zich bewezen heeft. Best practices dienen ertoe om van te leren. Organisaties en professionals kunnen kennis uit best practices gebruiken om hun eigen manier van werken te verbeteren. Hierbij is het essentieel om goed te kijken naar de context en niet integraal over te nemen. Juist daarom zijn praktijkverhalen over het gebruik van best practices zo belangrijk.

Voorbeelden van best practices

PRINCE2

PRINCE2 staat voor ‘PRojects IN Controlled Environments’ en het is een gestructureerde methode voor effectief projectmanagement. Voor meer informatie ga naar Axelos.

LEAN

Lean is een bedrijfsstrategie voor het verbeteren van de efficiëntie en het elimineren van verspillingen en activiteiten zonder toegevoegde waarde.

AGILE

De mate van wendbaarheid en flexibiliteit, hoe soepel en snel bedrijven kunnen inspelen op onvoorspelbare veranderingen en klantwensen, zonder daarbij te hoge voorraden aan te leggen en dus hoge logistieke kosten te genereren.

Dev-Ops

DevOps is een best practice binnen de softwareontwikkeling, waarbij de ontwikkelaars (Dev) en operations (Ops) samenwerken in het gehele ontwikkelproces en de volledige levenscyclus. Van ontwerp naar ontwikkeling tot productondersteuning.

MoP

Management of Portfolio’s biedt een raamwerk voor het definiëren en het leveren van (verander) portfolio’s. Een portfolio is een bewust gekozen, cyclisch veranderend geheel van activiteiten, projecten en programma’s om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken. Voor meer informatie ga naar Axelos.

M_o_R

Management of Risk is een best practice methode voor alle activiteiten die noodzakelijk zijn om op reguliere basis en integraal (op elk niveau en op elke plek) risico’s te identificeren, kwantificeren, adresseren en beheersen die het behalen van de organisatiedoelen beïnvloeden. Voor meer informatie ga naar Axelos.

MoV

Management of Value is standaard voor het bepalen en beheersen van waarde. Waarde wordt gedefinieerd als het vervullen van een behoefte versus het gebruik van de middelen daarvoor. Voor meer informatie ga naar Axelos.

P3O

Het P3O-model is ontwikkeld in aansluiting op de al eerder gepubliceerde methodes PRINCE2, MSP en de Guidance for Portfoliomanagement, en kan gehanteerd worden als praktische leidraad bij de opzet en inrichting van een PMO. Voor meer informatie ga naar Axelos.

Praxis Framework

Praxis is een gratis framework voor het beheersen van projecten, programma’s en portfolio’s. Het omvat een kennisverzameling, methodologie, competentiekader en een capability maturity model. Het framework wordt ondersteund door een kennisbank van hulpmiddelen en een encyclopedie. Voor meer informatie ga naar Praxisframework.