Wat is P3O

 

Het P3O-model is ontwikkeld in opdracht van The Cabinet Office (voorheen OGC), in aansluiting op de al eerder gepubliceerde methodes PRINCE2, MSP en de Guidance for Portfoliomanagement, en kan gehanteerd worden als praktische leidraad bij de opzet en inrichting van een PMO. De eerste officiële versie van het P3O-model is in 2008 door OGC geïntroduceerd met de verschijning van de uitgave ‘Portfolio, Programma and Project Offices’.

Kenmerken P3O

Het P3O-model biedt ondersteuning bij besluitvorming voor organisatieveranderingen. Een goed toegepast P3O-model geeft een realistisch totaalbeeld van de portfolio van alle projecten en programma’s in een organisatie door middel van periodieke standaardrapportages en management dashboards. Het is niet de bedoeling van The Cabinet Office dat een PMO voortaan een P3O wordt genoemd.

Het P3O-model onderscheidt de volgende vijf typen PMO:

 1. Portfolio Office
  Een permanent centrale organisatie-eenheid, gericht op ondersteuning van de strategische portfolio, planning, standaardisatie, professionalisering en op ondersteuning bij het opzetten en inrichten van PMO‘s.
 2. Satelliet PMO
  Een centrale organisatie-eenheid, eventueel met meerdere decentrale PMO’s, zogenaamde satellieten, gericht op dienstverlening aan specifieke afdelingen, locaties, business units, departementen of diensten.
 3. Tijdelijk PMO
  Een organisatie-eenheid of medewerkers met project ondersteuningsvaardigheden voor de duur van een project of programma ter ondersteuning van een verandering.
 4. Virtueel PMO
  PMO-functies worden uitgevoerd door medewerkers van de lijn- en/of staforganisatie, zitten vaak niet fysiek bij elkaar.
 5. Project Support Office
  Een kleine organisatie-eenheid of een medewerker ten behoeve van standaardisatie van methodieken, hulpmiddelen, bij de ondersteuning van een project.. Deze zie je vaak bij de kleinere projecten.

Doel van P3O

De methode is gericht op het bepalen en het realiseren van de strategische doelstellingen van een organisatie. Het P3O-model maakt deel uit van een pakket aan modellen van The Cabinet Office (voorheen OGC) die zijn gericht op het ondersteunen van organisaties en professionals bij het managen van programma’s en projecten. En organisatie veranderingen in het algemeen.

The Cabinet Office (voorheen OGC) beheert niet alleen P3O. Ook andere internationaal erkende standaarden als ITIL, MSP (Managing Succesfull Programs) en M_o_R (Management of Risk) zijn hier ontstaan en interfaces met de verschillende methoden zijn goed beschreven.
alt

 • P3O - De methode gericht op het bepalen en het realiseren van de strategische doelstellingen in een organisatie.
 • P3M3 - De methode gericht op het beoordelen en verbeteren van de prestaties van een organisatie op het gebied van portfolio-, programma- en projectmanagement.
 • PRINCE2 - De methode die een aantal aspecten van projectmanagement ondersteunt.
 • Gateway - De methode die projecten en programma’s doorlicht, toetst en beoordeel (bij faseovergangen) ten behoeve van het voorspellen van succesvolle realisatie van de beoogde resultaten.
 • MSP - De methode die een aantal aspecten van programmamanagement ondersteunt.
 • M_o_R - De methode die een aantal aspecten van risicomanagement ondersteunt.
 • ITIL - De methode die een aantal aspecten van het management van IT-beheer en IT-onderhoud ondersteunt.
 
PRINCE2 P3O MoP MSP M_o_R MoV