Wat is MSP

Managing Successful Programmes (MSP) is een methode ontworpen voor het beheerst doorvoeren van strategische bedrijfsveranderingen. MSP werd in 1999 ontworpen door de Central Computer and Telecommunication Agency (CCTA). De CCTA, inmiddels omgedoopt tot The Cabinet Office (voorheen OGC), is een agentschap van de Britse overheid.

De methode geeft een besturingsmodel die structuur en samenhang biedt tussen de initiatieven die moeten worden genomen om de noodzakelijke ‘enablers’ te realiseren en de organisatie-eenheden, die op basis daarvan de voorgenomen veranderingen moeten doorvoeren en de geprognotiseerde verbeteringen moeten verzilveren.

The Cabinet Office (voorheen OGC) heeft in 2003 en in 2007 de methode in samenspraak met publieke en private partijen verder verbeterd. De methode is daarmee een best practice geworden, die geheel past binnen de hedendaagse bedrijfsomgeving.

Wereldwijd

Inmiddels wordt de methode in vele landen toegepast, zowel door publieke als private partijen. De methode is naast het Engels nu reeds beschikbaar in het Frans, Nederlands en Pools.

Kenmerken MSP

MSP structureert het veranderingsproces en beschrijft daarnaast een negental besturingsthema’s: organisatie, visie, leiderschap en betrekken belanghebbenden, batenrealisatiemanagement, ontwerp en realisatie blauwdruk, planning en beheersing, management van de business case, beheersen van risico’s en kansen en kwaliteitsmanagement.

Aan de methode MSP liggen een zevental principes van goed programmamanagement ten grondslag:

  • Noodzaak om aan te blijven sluiten op de bedrijfsstrategie.
  • Actief leiding geven aan de verandering.
  • Visualiseren en uitdragen van een betere toekomst.
  • Ontwerpen en realiseren van een consistente blauwdruk.
  • Focus houden op de baten en wat de realisatie daarvan bedreigt.
  • Verzilveren van de toegevoegde waarde.
  • Leren door ervaringen.

Gebruik van MSP

MSP wordt binnen Nederland door steeds meer organisaties toegepast om de strategische bedrijfsveranderingen te structureren; zowel door gemeenten, provincies als ministeries als door een grote verscheidenheid van bedrijven en stichtingen.

The Cabinet Office (UK)

The Cabinet Office (voorheen OGC) beheert naast MSP ook andere international erkende standaarden zoals ITIL, PRINCE2, M_o_R (Management of Risk), MoP (Management of Portfolio), MoV (Management of Value), P3O (Portfolio, Programme and Project Offices) en de volwassenheidsmodellen P3M3 en P2MM.

 

MSP User Group in Nederland

De MSP User Group wil een kennisbron zijn voor en de belangen behartigen van iedereen die met het besturen van of werken in programma's te maken heeft of gaat krijgen. De leden zijn actieve programma managers die een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de methode MSP en die bewust bezig zijn met het professionaliseren van programmamanagement en zichzelf. Voor meer informatie bezoekt u de MSPUG site

 
PRINCE2 P3O MoP MSP M_o_R MoV