Wat is MoV

Management of Value (MoV) is The Cabinet Office (voorheen OGC) standaard voor het bepalen en beheersen van waarde. Waarde wordt gedefinieerd als het vervullen van een behoefte versus het gebruik van de middelen daarvoor. Hoewel het begrip “waarde” vaak sterk afhankelijk is van en varieert met de situatie, het moment, de persoon en nog veel meer omstandigheden, laat MoV zien dat je wel degelijk waarde kunt objectiveren en bewust op waarde en de daarbij behorende value drivers kunt sturen. Daarbij is de toepassing veelomvattend: het is op strategisch niveau  bruikbaar om je bedrijfsdoelstellingen te relateren aan je visie, om op tactisch niveau deze doelstellingen te vertalen in een portfolio van programma’s en projecten. Als je dat niet gedaan hebt kun je ook de omgekeerde weg bewandelen en evalueren of de programma’s en projecten die je doet wel voldoende bijdragen aan de waarde van je organisatie. Nog verder in de details is het binnen projecten een prima methodiek om de verschillende deliverables in je Product Breakdown te onderwerpen aan een MoSCoW analyse om te zien hoe ze bijdragen aan het End Project Product.

Natuurlijk is dit ook toepasbaar op operationele processen, zowel primair als ondersteunend of op producten. Hiermee heeft MoV een overlap met processen als Lean, Six Sigma e.d., maar kan het ook prima deze methodes integreren in de MoV filosofie. Daar waar The Cabinet Office methodieken voor MoP, MSP en PRINCE2 je ondersteunen in een effectieve realisatie, neemt MoV je een stap terug en laat je kijken of je wel effectief bezig bent, de juiste dingen doet. Hiermee is het een waardevolle aanvulling op de genoemde methodieken.

Status

MoV is in november 2010 nieuw geïntroduceerd. Het aantal organisaties dat MoV toepast is daarmee  nog beperkt, maar zoals uit bovenstaande blijkt, het potentieel is aanzienlijk. De methode is op dit moment alleen in het Engels beschikbaar.

Kenmerken MoV

Net als de andere Cabinet Office methodes is MoV gebaseerd op een 7-tal principes, waarbij de alignment met organisatie doelstellingen de belangrijkste onderscheidende factor is. De toepassing van MoV gaat uit van het doen van studies (binnen de organisatie, binnen een project of een programma), het analyseren van de value drivers en in hoeverre de huidige aanpak de beoogde waarde gaat opleveren, en het doen van verbetervoorstellen.

Hiertoe kent MoV een aantal “eigen” technieken, waarvan de Function Analysis System Technique de belangrijkste is. Echter binnen de filosofie van MoV laten vele bestaande technieken zich inpassen. De kracht van de methode zit dan ook vooral in de bewustwording die dit met zich meebrengt, en de wijze waarop dit  in een organisatie – zowel als die in verandering is alsook in de operationele omgeving – toegepast kan worden. MoV staat dan ook uitgebreid stil bij het inbedden in de organisatie, rekening houdend met externe en interne factoren, stakeholders en lopende processen.

Wie kan MoV gebruiken?

Voor iedereen die bij het uitvoeren van zijn werk weleens de vraag stelt “Waarom?” en daar geen bevredigend antwoord op kan vinden.

 
PRINCE2 P3O MoP MSP M_o_R MoV